Informatie

Een pup van Barbetkennel Milliers de Boucles

Heeft u uw oog heeft laten vallen op de Barbet, bent u verliefd geworden op het ras en zou u graag een Barbetpup willen verwelkomen in uw gezin, dan begint uw zoektocht naar het vinden van de juiste fokker. Om u een indruk te geven over de wijze waarop een pup bij Milliers de Boucles wordt toegewezen en wat u bij Milliers de Boucles kunt verwachten, volgt hieronder een toelichting.

  • De wachtlijst

De wachtlijst is momenteel gesloten.

In het jaar 2024 staat geen nestje gepland en daarom is de wachtlijst gesloten. Wel kun u zich aanmelden voor nieuws over de nestplanning.
Via deze link kunt u zich aanmelden om op de hoogte te worden gehouden omtrent de nestplanning.

Informatie/werkwijze wachtlijst
Wanneer de wachtlijst weer wordt opengesteld, dan wordt dit op de website gemeld. Voor plaatsing op de wachtlijst, dient u een vragenlijst in te vullen (welke alleen is in te vullen als de wachtlijst weer is opengesteld).
Pas nadat ik de ingevulde vragenlijst digitaal van u heb ontvangen, is er een mogelijkheid tot het inplannen van een (digitaal) kennismakingsgesprek.
Wanneer u op de wachtlijst staat, betekent dit niet ook een automatische toewijzing van een Barbetpup. Omdat ik op zorgvuldige wijze de pups plaats bij zijn/haar nieuwe baasje, maak ik graag eerst kennis met u en uw gezin.

Momenteel plan ik geen kennismakingsgesprekken in.

  • Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek informeer ik u over het ras, mijn honden, een aankomend nestje, de toewijzingsprocedure en zal ik u nog wat aanvullende vragen stellen om meer te weten te komen over uw thuissituatie. Ook nemen we samen de door u ingevulde vragenlijst door. Uiteraard kunt u tijdens gesprek ook aangeven wat uw wensen zijn en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het hebben van een kennismakingsgesprek betekent niet dat u daarna een pup toegewezen krijgt. Dit hangt af van een aantal essentiële factoren: een geslaagde dekking, de uiteindelijke omvang van een nestje (dit bepaalt de teef; hierop heb ik géén enkele invloed!), de verhouding reu-teef én de wensen van een gezin. Pas ná de bevalling kan ik een nieuw baasje de definitieve toewijzing van een pup mededelen. Tot die tijd blijft het zowel voor mij als fokker als voor een toekomstig baasje dus een hele spannende periode.

  • Hoera, gezinsuitbreiding!

Wanneer het nest geboren is en u in aanmerking komt voor een pup uit dat nest, wordt u daarvan door mij persoonlijk op de hoogte gesteld. U krijgt dan nog niet te horen welke pup u krijgt.

Gedurende de neonatale periode (0-14 dagen) ontvang ik geen bezoek. Ik vind het ontzettend belangrijk dat zowel moeder als de pups in rust kunnen bijkomen van de bevalling. De pups slapen dan zo’n 95% van de tijd en moeten wennen aan hun nieuwe omgeving. Gedurende deze periode zijn er zo min mogelijk prikkels en gaat mijn aandacht volledig uit naar de verzorging van de pups en moeder.
Klik hier voor meer informatie over de eerste 9 weken van een Barbetpup bij Milliers de Boucles.

U krijgt de mogelijkheid de pups vanaf de leeftijd van circa 4/5 weken te bezoeken op vaste bezoekdagen. Tijdens deze bezoeken krijgt u een indruk van de pups, de omgeving en de moeder. Wanneer u regelmatig (minimaal 2 keer) de pups bezoekt, kunt u ook zien hoe zij zich ontwikkelen.

  • Toewijzing pup

Vanaf ongeveer week 7 krijgt u te horen met welke pup u een match bent. Daarbij houd ik zoveel mogelijk rekening met uw wensen (zoals de voorkeur voor een reu of teef).
Ik wijs geen pup toe op basis van een voorkeur voor een kleur en/of aftekening.
De pups worden uitsluitend door mij verdeeld; u heeft niet het recht zelf een pup uit te kiezen. Bij Milliers de Boucles staat het vinden van een juiste match tussen het gedrag van de pup en de wensen van de toekomstige eigenaar voorop. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met bijvoorbeeld uw eigen ervaringen met honden, uw thuis-/gezinssituatie, wat u met uw Barbet wilt doen qua cursussen en training, het zijn van gastgezin en de eventuele inzetbaarheid van de Barbet als therapiehond dan wel hulphond.

  • Verkoopcontract

Zodra de pups geboren zijn, ontvant u zo snel mogelijk van mij het concept koopcontract. Wanneer de pups definitief zijn toegewezen, ontvangt u van mij het definitieve verkoopcontract met daarin onder andere de gegevens van uw pup. Mocht u besluiten toch geen pup te willen, dan heeft u het recht zich terug te trekken.

Op de dag dat u de pup komt halen, neem ik het verkoopcontract geheel met u door waarna dit samen met de stukken van de Raad van Beheer wordt ondertekend. De stukken van de Raad van Beheer worden door mij toegestuurd.

U ontvangt ook een lijst met handige benodigdheden voor uw pup, het zogenoemde “MdB basis- en verzorgingspakket”: een met zorg samengesteld pakket, afgestemd op de verschillende behoeften van uw Barbet. U kunt dit volledige pakket of delen van het pakket vooraf bij mij bestellen.

  • Vertrek van de pup

Als de pups zo’n 8/9 weken oud zijn, breekt het spannende moment aan dat u de pup mee naar huis krijgt. De pups hebben dan hun eerste entingen gehad, zijn gechipt en zijn volgens het schema ontwormd. Tevens hebben alle pups een DNA-profiel. Dit is door de Raad van Beheer sinds 1 juni 2014 verplicht gesteld.

  • De socialisatie, opvoeding en (vacht)verzorging van uw pup

Bij het vertrek van de pup ontvangt u van mij een leidraad met allerlei praktische adviezen en tips over de socialisatie, opvoeding en (vacht)verzorging van uw pup. Deze leidraad heb ik zelf samengesteld op basis van eigen ervaringen. Naast de leidraad ontvangt u van mij een puppypakket waarmee u uw pup een goede start kunt geven.
Wilt u meer weten over de socialisatie, opvoeding en (vacht)verzorging van een Milliers de Boucles pup, dan kunt hieronder doorklikken:
Socialiseren
Opvoeding & training
Vachtverzorging & trimmen

  • Nestreünie

Er vindt een nestreünie plaats wanneer de pups zo’n 18-24 maanden oud zijn. Het is altijd erg leuk om te zien hoe de diverse pups sinds hun vertrek zijn veranderd. Bovendien is dit een goede gelegenheid om alle ervaringen met elkaar uit te wisselen!

  • Vragen?

Wanneer u uw Barbet mee naar huis neemt, zullen u, uw gezin en vooral ook uw nieuwe gezinslid (lees: uw Barbet) moeten wennen aan deze nieuwe situatie. Uw Barbet heeft immers de hele dag soortgenootjes om zich heen gehad en staat er vanaf het moment van vertrek “alleen” voor. In deze periode heeft u ongetwijfeld vragen of komt u situaties tegen waarin u graag advies wilt hebben. Graag help ik u en uw Barbet ook in deze periode.

  • Herplaatsing

Mocht u om wat voor reden dan ook moeten besluiten dat de pup moet worden herplaatst, neemt u dan contact met mij op voor het bespreken van de mogelijkheden. Ik help u graag bij het zoeken van een goede oplossing. Eventueel kunt u ook contact opnemen met de Barbetclub.