Dekreuen (Studs)

Als fokker van Barbetkennel Milliers de Boucles wil ik graag mijn bloedlijn op verantwoorde wijze verder uitbreiden. Voor fokkers (binnen- en buitenland) én eigenaren van teefjes (binnen- en buitenland) die graag een keer een nestje zouden willen krijgen met hun Barbet, is het mogelijk te kiezen voor een dekreu van Milliers de Boucles.

De dekreuen wonen niet bij mij thuis. Zij wonen in een fijn gastgezin. Samen met hen is de afspraak gemaakt dat als hun hond zich goed ontwikkelt en hij geschikt is als dekreu (d.w.z. onder andere voldoen aan de gezondheidseisen die de Raad van Beheer en de Barbetclub stellen voor de inzetbaarheid van een reu als dekreu), zij graag met hun hond een bijdrage willen leveren aan de instandhouding van een gezond Barbetras.

Een dekking zal in principe bij mij thuis plaatsvinden. Het is mogelijk dat – na onderling overleg met zowel het gastgezin als de fokker/eigenaar van de teef – wordt besloten dat de dekking zal plaatsvinden bij het gastgezin van de dekreu thuis. De verdere communicatie over een eventuele dekking en alles wat daarbij komt kijken, zal via mij lopen.

Voor meer informatie over de dekreuen kunt u op de onderstaande link klikken:

Mocht u vragen of interesse hebben over/in een dekreu, dan kunt u contact met mij opnemen.